Εισαγωγή

Θεωρώ γνωστό το πότε και γιατί χρησιμοποιούμε την σύμβαση inverted minors. Ως εκ τούτου θα ήθελα αντί προλόγου να προτείνω η ανάπτυξη των inverted που περιγράφεται να συνοδεύεται και με τις παρακάτω τροποποιήσεις:

1m-3m: pre, 0-7 HCP, s/s, Το πολύ ένας Κ έξω από το χρώμα.

4m+1: RKCBm. Αν προσπεραστεί π.χ. λόγο CB τότε 4ΝΤ (π.χ. 1♣-2♣! / 3ΝΤ-4♣ / 4♥-?). Εναλλακτικά για δεμένα ζευγάρια θα πρότεινα το 4m+1= TURBO (δηλαδή η αγορά 4m+1 να δείχνει ζυγό αριθμό άσσων,  και οι αγορές 4m+2 και άνω να δείχνουν μονό αριθμό άσσων και CB στο αγορασθέν χρώμα)

Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια σας δεν είναι μόνο ευπρόσδεκτα, αλλά απαιτούνται αν θέλουμε κάτι καλύτερο.

Ευχαριστώ τον ΟΑΜΡ για το βήμα που μου έδωσε.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Μάιος 2016

                                                                                                                              Γιαλλούσης Μιχαήλ

Αντίστροφα Μινέρ