Απόσπασμα Πρακτικού  

                

                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ   8o       (22/03/2016)

Στη Ρόδο, σήμερα, Τρίτη είκοσι δύο Μαρτίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι (22/03/2016), στις 6.3ο’ το απόγευμα, συνεδρίασαν τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Μ.Ρ..

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

  • Η ώρα έναρξης των αγώνων να παραμείνει ως έχει (9.00 μ.μ.) και να αποτελέσει θέμα της ημερήσιας διάταξης επόμενου Δ.Σ.
  • Ο Ο.Α.Μ.Ρ. να συμμετάσχει στους αγώνες της Ε.Ο.Μ. που αφορούν τους νέους αθλητές (πολυήμερο ζευγών).
  • Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2016, ώστε να προβλέπονται δαπάνες για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα.
  • Στο σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών που οργάνωσε η ΕΟΜ και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 2 Απριλίου να συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον με δικά τους έξοδα. Ο Όμιλος θα καλύψει –αποκλειστικά και μόνο– τα αεροπορικά εισιτήρια του Εφόρου Αγώνων.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΡΟΔΟΣ   22/03/2016

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Σ. ΜΑΚΕΣΤΑΣ                                                   Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ