Απόσπασμα Πρακτικού      

                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ   9o       (5/04/2016)

Στη Ρόδο, σήμερα, Τρίτη πέντε Απριλίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι (5/04/2016), στις 6.3ο’ το απόγευμα, συνεδρίασαν τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Μ.Ρ..

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

  • Δύο μέλη του Δ.Σ. να επισκεφθούν την αίθουσα στο Ροδίνι, προκειμένου να διερευνηθεί η καταλληλότητα του χώρου για τη διεξαγωγή των αγώνων -όταν και αφού γίνει δεκτό από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Ρ.ΜΑ.Ε. το αίτημά μας για δωρεάν παραχώρηση-.
  • Δεν θα γίνει τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε να προβλέπονται δαπάνες για το περιφερειακό πρωτάθλημα.
  • Λ. Τσελεπής, Η. Καρακατσάνης και Σ. Ματθαίου αναλαμβάνουν το ζήτημα της εκπαίδευσης. Αναλαμβάνουν να διερευνήσουν το ζήτημα και να παρουσιάσουν στο Δ.Σ. εμπεριστατωμένη μελέτη και προτάσεις, ώστε να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν στην εκπαίδευση στον Ο.Α.Μ.Ρ. και αποσκοπούν στη βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών/τριών του.
  • Να καταγραφούν οι κυριότερες διατάξεις και οι κανονισμοί που αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί το Δ.Σ., να εκτυπωθούν και να είναι στη διάθεση των μελών του Δ.Σ. σε κάθε συνεδρίαση.
  • Τα αιτήματα αθλητών/τριών που αναγνώσθηκαν μεταφέρονται στο επόμενο Δ.Σ. για να υπάρχει χρόνος διερεύνησης εγγράφων-κανονισμών που θα αποτελέσουν τη βάση συζήτησης για την απόφαση. Τη διερεύνηση αυτή αναλαμβάνει η κ. Ματθαίου.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΡΟΔΟΣ   5/04/2016

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        Σ. ΜΑΚΕΣΤΑΣ                                                   Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ