Απόσπασμα Πρακτικού                   

                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ   3o       (10/02/2016)

Στη Ρόδο, σήμερα, ημέρα Τετάρτη δέκα Φεβρουαρίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι (10/2/2016), στις 7.οο’ το απόγευμα, έπειτα από πρόσκληση του κου Σ. Μακέστα, συναντήθηκαν οι κ.κ.: Στέλιος Μακέστας, Μάκης Παλογιαννίδης, Λάζαρος Τσελεπής, Μανόλης Ράμος, Ηλίας Καρακατσάνης, Θάνος Σιμάτης, Μάρω Σταυρή και Σεβαστή Ματθαίου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η

συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Ρόδου.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, προέκυψε ομόφωνα, ως εξής:

-Στέλιος Μακέστας, Πρόεδρος,

– Μάκης Παλογιαννίδης, Αντιπρόεδρος,

– Ρενάτα Καραγιάννη, Ταμίας,

-Μανόλης Ράμος, Έφορος Αγώνων,

-Σεβαστή Ματθαίου, Γραμματέας,

-Μάρω Σταυρή, Αναπληρώτρια Γραμματέας,

– Λάζαρος Τσελεπής, Υπεύθυνος για τη λειτουργία του site του ομίλου,

– Θάνος Σιμάτης, Μέλος,

– Ηλίας Καρακατσάνης, Μέλος

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΡΟΔΟΣ   22/02/2016

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σ. ΜΑΚΕΣΤΑΣ                                                   Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ