Στην κατηγορία “Θέματα Διαιτησίας” σταδιακά θα αναρτώνται οι Νόμοι του ΔΚΑΜ(Διεθνής Κώδικας Αγωνιστικού Μπριτζ) , ώστε οι παίκτες να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους , προϋπόθεση της ομαλής διεξαγωγής ενός αγώνα Αγωνιστικού Μπριτζ.

Όλος ο ΔΚΑΜ  υπάρχει σε μορφή pdf στο site στην κατηγορία ΣΧΕΤΙΚΑ -Αρχεία ΕΟΜ- ΔΚΑΜ 2007