Διακρίσεις Αθλητών μας σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα

2003

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

2η Θέση κατ.1-5                 Μπόνης Α.- Χατζηνικολάου Η.

2004

 Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

1η Θέση κατ.1-8                Ομάδα «Μπόνης» (Κανταρζόγλου Γ., Κοφινάκος Π.,Μπόνης  Α., Παπαεμμανουήλ Δ.,                                                                                       Χατζηνικολάου Η.)

2007

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών

2η Θέση κατ.1-5                Κάζας Π.-Παυλούς Δ.

2009

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

2η Θέση κατ.1-5                Κούτρη Β.-Κώστογλου Κ.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

2η Θέση κατ. 1-5              Ομάδα «Καραγιάννη» (Καραγιάννη Ρ., Κλέτσας Α.,Κούτρη Β. ,Κώστογλου Κ.)

2010

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών

2η Θέση κατ.9-11               Δανελλάκης Δ.-Κοφινάκος Π.

2η Θέση κατ.1-6                 Δουλγκέρη Α.-Τσιμπιδάκη Ε.

2011

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

1η Θέση κατ.1-11               Καβαλάκης Ι.-Πεζανάκης Ν.

1η Θέση κατ.1-9                 Παυλούς Δ.-Παπασάββας Γ.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών

3η Θέση κατ.9-11              Γιαννιού Μ.-Καβαλάκης Ι.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

3η Θέση κατ 1-11             Ομάδα «Ζερβού»(Αγγελάκος Α.,Γιαννιού Μ.,Ζερβός Ι., Καταξενός Γ., Κοφινάκος Π.,Σβίγγος Ι.)

2012

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

1η Θέση κατ.1-6                Ομάδα «Ματθαίου» (Ματθαίος Ι.,Περδικάρης Κ.,Φοιτός Σ.,Φυσίκα Β.)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών

1η Θέση κατ.6-9                Μπίνης Γ.-Παυλούς Δ.

2013

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

2η Θέση κατ.1-9                Ομάδα «Ματθαίου» (Αναστάχας Λ., Κρητικός Χ.,Ματθαίος Γ.,Φυσίκα Β.)

2η Θέση κατ.1-6                Ομάδα «Τσελεπής» (Δημητρά Σ.,Καλοπήτας Β., Τσελεπής Λ.,Παυλούς Γ.)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών

1η Θέση κατ.6-9                 Καραγιάννη Ρ.-Κούτρη Β.

2014

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών

1η Θέση κατ.1-16                 Καβαλάκης Ι.-Κανναβός Π.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

2η Θέση κατ.1-11                  Γιαννιού Μ.-Σιμάτης Α.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

2η Θέση κατ.1-9                    Ομάδα «Τσελεπής» (Καλοπήτας Β.,Περδικάρης Κ., Τσελεπής Λ.,Φοιτός Σ.)

3η Θέση κατ.1-9                    Ομάδα «Καραγιάννη» (Δημητρά Σ.,Καραγιάννη Ρ., Κλέτσας Α.,Κούτρη Β.)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών

2η Θέση κατ.9-11                 Καββαθά Α.-Σιμάτης Α.

2015

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

2η Θέση κατ.1-11                    Αναστάχας Λ.-Παυλούς Δ.

2η Θέση κατ.1-9                      Καλοπήτας Β.-Τσελεπής Λ.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

3η Θέση κατ.1-6                      Ομάδα «Κουφού» (Βεργή Κ.,Κουφού Α.,Κοψιάς Ν., Τσετσερή Κ.)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών

10η Θέση κατ. Masters        Καβαλάκης Ι.-Ράμος Ε.

2016

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

8η Θέση κατ. Όπεν              Ομάδα «Κελεπέρα» (Βρούχος Ν.,Καβαλάκης Ι.,Κελεπέρας Κ.,Ράμος Ε.)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Swiss Ζευγών

3η Θέση κατ. Όπεν              Καβαλάκης Ι. – Ράμος Ε.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Mixed

3η Θέση κατ. 1-11                Καραγιάννη Ρ. – Τριαντάφυλλος Ι.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών

1η Θέση κατ. 1-9                       Κάζας Π. – Τσέτσερη Κ.

2017

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων

1η Θέση κατ.1-9                      Ομάδα «Κάζας» (Κάζας Π., Καλοπήτας Β., Ράμος Β., Τσαβαρή Ε.)

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Mixed

Θέση κατ.1-9         Τσέτσερη Κ.  –  Κολοκυθάς Γ.

Φεστιβάλ Ανθοκομικής

Θέση κατ.Όπεν       Καβαλάκης Γ. –  Κανναβός Τ.

Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα

1η Θέση                         Κασσανής Μ. – Χατζάκης Σ.

2018

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών

1η Θέση κατ.1-11                                   Τσελεπής Λ. – Φοιτός Σ.