Άρθρο του Δημήτρη Δανελλάκη από ενδιαφέρουσα διανομή του πρόσφατου Προκριματικού ΠΠΖΚ  με θέμα τη σημασία της αγοράς στον τρόπο εκτέλεσης

 

Διανομή 9 από D3 Προκριματικού ΠΠΖΚ κατ. Masters