Το να γνωρίζουμε την βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε συμβόλαιο που παίζουμε, ή παίζουν οι αντίπαλοι, αποτελεί βασική γνώση για το αγωνιστικό μπριτζ. Πως μεταβάλλεται η βαθμολογία αν το συμβόλαιο είναι άκοντρο, κοντρέ, συρκοντρέ, στην 1η ή τη 2η μανς.

Δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε, να κάνουμε αγορά θυσίας, να παίξουμε μανς στα ΧΑ και όχι στα μινέρ κ.ο.κ. χωρίς να γνωρίζουμε την βαθμολογία.

Γνωρίζετε π.χ. ότι μεγαλύτερο σκορ που μπορούμε να πληρώσουμε στους αντιπάλους είναι -7600 για συμβόλαιο δικό μας  7ΧΑ**-13 (συρκοντρέ στην 2η μανς ) χωρίς να κάνουμε λεβέ ,δηλ. 13 κάτω; Όπως επίσης ότι το μεγαλύτερο σκορ το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε είναι +3160 για συμβόλαιο δικό μας 1ΧΑ**+6 (συρκοντρέ στη 2η μανς) δηλ. να κάνουμε όλες τις λεβέ;

Στον παρακάτω άρθρο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η βαθμολογία ενός συμβολαίου στο μπριτζ και δίνεται ένας σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε να βρείτε την βαθμολογία  κάθε συμβολαίου, ώστε να επαληθεύσετε τους υπολογισμούς σας.

Βαθμολογία Συμβολαίων στο Μπριτζ