Στην 3η θέση, είναι πολύ συνηθισμένη η τακτική του αδύνατου ανοίγματος, με κύριο σκοπό να παρεμποδιστεί η αντίπαλη αγορά ή απλώς ως υπόδειξη αντάμ. Το άνοιγμα 1 σε μαζέρ μπορεί να γίνει με ελάχιστες αξίες αναλόγως και την κατανομή ή τον συσχετισμό των μανς.
O Καναδός Douglas Drury (1914-1967) σκέφτηκε πρώτος μία συμβατική αγορά που θα ζητούσε από τον ανοίξαντα να δείξει αν η αγορά του έγινε λόγω 3η θέσης ή αν αντίθετα έχει πραγματικά αξίες ανοίγματος.

Για να είναι εφικτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στα αδύνατα και τα κανονικά ανοίγματα ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη διερεύνηση του συμβολαίου, ο απαντών με προτασιακές αξίες (9-11π.) και 3φ+φιτ στο χρώμα του ανοίξαντα, αγοράζει 2♣ (Drury) , ζητώντας από τον συμπαίκτη του να του πει αν έχει κανονικό άνοιγμα ή όχι.

Η σύμβαση Drury ισχύει και στην 4η θέση. Παρακάτω θα περιγραφεί η reverse Drury που είναι διαδεδομένη σήμερα.

(Η ανάλυση της σύμβασης βασίστηκε κυρίως σε άρθρα του περιοδικού της ΕΟΜ τεύχη 90 και 91 του κ. Λουκά Ζώτου)

Η Σύμβαση Drury