ΝΟΜΟΣ 7 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ

Α. Τοποθέτηση θήκης

Προκειμένου να παιχθεί μία διανομή, η θήκη τοποθετείται στο κέντρο του τραπεζιού και παραμένει εκεί μέχρις ότου ολοκληρωθεί το παίξιμο.

Β. Μετακίνηση των φύλλων από τη θήκη

  1. Κάθε παίκτης παίρνει τα φύλλα από τη θέση της θήκης που αντιστοιχεί στην κατεύθυνσή του.
  2. Κάθε παίκτης μετρά τα φύλλα του, με την όψη προς τα κάτω, για να βεβαιωθεί ότι έχει ακριβώς δεκατρία. Στη συνέχεια, και προτού κάνει κάποια δήλωση, υποχρεούται να επιθεωρήσει τα φύλλα του.
  3. Κατά τη διάρκεια του παιξίματος, κάθε παίκτης διατηρεί τα φύλλα του στη κατοχή του, μη επιτρέποντας την ανάμειξή τους με τα φύλλα οποιουδήποτε άλλου παίκτη. Κανένας παίκτης δεν θα αγγίζει οποιοδήποτε φύλλο, εκτός από τα δικά του (ο εκτελεστής, όμως, μπορεί να παίζει τα φύλλα του μορ, σύμφωνα με το Νόμο 45) τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το παίξιμο, εκτός αν πάρει την άδεια του Διαιτητή.

Γ. Επιστροφή των φύλλων στη θήκη

Αφού ολοκληρωθεί το παίξιμο, κάθε παίκτης πρέπει να ανακατέψει τα αρχικά δεκατρία φύλλα του και στη συνέχεια να τα τοποθετήσει στη θέση της θήκης που αντιστοιχεί στην κατεύθυνσή του. Από εκεί και μετά κανένα χέρι δεν θα μετακινείται από τη θήκη, εκτός αν είναι παρόν ένα τουλάχιστον μέλος κάθε άξονα, ή ο Διαιτητής.

Δ. Ευθύνη για τη διαδικασία

Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος μένει σταθερός σε ένα τραπέζι, κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας, είναι κυρίως υπεύθυνος για τη διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών παιξίματος στο τραπέζι αυτό.