Την Πέμπτη 2-11-2017 και ώρα 18.00 ξεκινούν στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Μ.Ρ. τα μαθήματα  του δεύτερου κύκλου. Αφορούν τους περσινούς μαθητές (2016-17) και παλαιότερους αθλητές. Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ