Πίνακας Κατηγοριών

Τίτλος Μαύρα Χρυσά Placing
16 Ανώτατος Μετρ 200000 10000 400
15 Μεγάλος Μετρ 130000 6500 250
14 Ισόβιος Μετρ 75000 4000 150
13 Εθνικός Μετρ 45000 2700 75
12 Μετρ 30000 1700 35
11 Περιφερειακός Μετρ 15000 800 12
10 Υποψήφιος Μετρ 10000 500 6
9 Δόκιμος Μετρ 6000 300 3
8 Έμπειρος Α’ 4000 200
7 Έμπειρος Β’ 2500 125
6 Έμπειρος Γ’ 1500 75
5 Έμπειρος Δ’ 900 30
4 Κατηγορία Α’ 500
3 Κατηγορία Β’ 250
2 Κατηγορία Γ’ 100
1 Κατηγορία Δ’