Στον παρακάτω πίνακα υπάρχει η κλίμακα μετατροπής των IMP’s σε VP ανάλογα με τον αριθμό των διανομών που παίζονται σε έναν αγώνα ομάδων ή ζευγών με βαθμολογία ομάδων.

WBFVPscales

Στην παρακάτω ιστοσελίδα μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό των διανομών ενός αγώνα και σας δημιουργεί τον πίνακα μετατροπής IMP’s σε VP.

WBF VP Scale Generator