Απόσπασμα Πρακτικού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10o (27/04/2016)

Στη Ρόδο, σήμερα, Τετάρτη είκοσι επτά Απριλίου του δύο χιλιάδες δέκα έξι (27/04/2016), στις 7.οο’ το απόγευμα, συνεδρίασαν τα μέλη του Δ.Σ. του Ο.Α.Μ.Ρ..

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:

 • Σύσταση τριμελούς επιτροπής (Παλογιαννίδης, Σταυρή, Φοιτός) για τη διερεύνηση του ζητήματος έναρξης των αγώνων. Επόπτρια της ομάδας η Σ. Ματθαίου.

 • Οι αγώνες έχουν συγκεκριμένη ώρα έναρξης και λήξης. Η ώρα έναρξης των αγώνων, η χρονική διάρκεια της αγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η ώρα λήξης των αγώνων επιβάλλεται να τηρείται. Η απόφαση αυτή θα ανακοινωθεί στους διαιτητές με στόχο την άμεση εφαρμογή της.

 • Η Ταμίας πληρώνει τους/τις επιδοτούμενους/ες αθλητές/τριες εφαρμόζοντας –σε κάθε περίσταση– τον εσωτερικό κανονισμό. Γι αυτό, το ζήτημα πληρωμών των επιδοτήσεων δεν θα αποτελεί θέμα της ημερήσιας διάταξης, ούτε και θα χρειάζεται, κάθε φορά, έγκριση Δ.Σ..

 • Το ζήτημα της αγοράς των κυπέλλων που θα δοθούν στο περιφερειακό πρωτάθλημα ανέλαβαν οι Μ. Παλογιαννίδης και Μ. Σταυρή.

 • Το ζήτημα της μελέτης του καταστατικού, με στόχο την τροποποίησή του, ανατέθηκε στους: Σ. Μακέστα και Μ. Σταυρή.

 • Το αίτημα για επιδότηση, λόγω πρώτης θέσης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων δεύτερης ευκαιρίας, απορρίπτεται ομόφωνα, επειδή αφενός ο αγώνας προσδιορίζεται ως β τελικός και δεν θεωρείται πανελλήνιο πρωτάθλημα (ο όρος πανελλήνιος αφορά στο γεωγραφικό εύρος που δίνεται η δεύτερη ευκαιρία) και αφετέρου τα ζεύγη Κλέτσα-Δημητρά και Ράμου-Καβαλλάκη που κατέλαβαν την πρώτη και την τρίτη θέση, αντίστοιχα, σε πανελλήνιο αγώνα β ευκαιρίας δεν επιδοτήθηκαν.

 • Το κόστος συμμετοχής στους αγώνες Ο.Α.Μ.Ρ. τροποποιείται και η τροποποίηση θα ισχύσει από την πρώτη Σεπτεμβρίου. Το κόστος συμμετοχής στους ημερήσιους αγώνες θα είναι 3 Ε, το κόστος όλων των τριήμερων αγώνων ζευγών θα είναι 15 Ε για κάθε αθλητή/τρια, ενώ 80 € θα κοστίζει η συμμετοχή κάθε ομάδας στους τριήμερους αγώνες ομάδων.

 • 150 Ε θα είναι το ποσό της επιδότησης για όλους τους αγώνες που έχουν προκριματική φάση και συγκεκριμένα για τους αγώνες:

1.Πανελλήνιο πρωτάθλημα ζευγών

2. Πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάδων

3. Διασυλλογικό πρωτάθλημα ομάδων και

4. Πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών

Ειδικότερα, στην περίπτωση των ομάδων το ποσό της επιδότησης αφορά 4 αθλητές/τριες ή ανέρχεται στο ποσό των 600 Ε για κάθε ομάδα.

 • Οι νέοι (γεννηθέντες από το 1991 και μετά), οι στρατευμένοι και οι μακροχρόνια άνεργοι θα έχουν έκπτωση 50% σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

 • Οι επιδοτήσεις δίνονται με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Την επιδότηση παίρνει η πρώτη ομάδα και αν δεν δεχθεί, η δεύτερη ομάδα, αλλά όχι η τρίτη. Το ίδιο ισχύει και στα ζεύγη. Επιδοτείται το ζεύγος που βγαίνει πρώτο, αν δεν δεχθεί το πρώτο ζεύγος η επιδότηση περνάει στο δεύτερο, αλλά όχι στο τρίτο.

  2. Για να δοθεί επιδότηση στον αγώνα πρόκρισης συμμετέχουν τουλάχιστον 4 ζεύγη ανά κατηγορία ή 3 ομάδες αντίστοιχα.

  3. Επιδοτείται αθλητής/τρια που έχει τουλάχιστον τριάντα συμμετοχές στους αμέσως προηγούμενους δώδεκα μήνες κάθε συγκεκριμένου προκριματικού αγώνα.

  4. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δέουσα αθλητική συμπεριφορά όλων των επιδοτούμενων αθλητών/τριων σε όλη τη διάρκεια των αγώνων (έγκαιρη προσέλευση, αγωνιστικότητα). Σε αντίθετη περίπτωση, το Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να αποσύρει την επιδότηση.

 • Επιβραβεύονται με το ποσό των 100 Ε οι αθλητές/τριες που κατακτούν την πρώτη θέση στα παρακάτω πανελλήνια πρωταθλήματα:

 • Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ομάδων
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κατηγοριών
 • Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ζευγών Γυναικών και Ανδρών
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Νέων
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Seniors
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομάδων Seniors
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ζευγών
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μικτών Ομάδων
 • Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss
 • Διασυλλογικό Κύπελλο Ομάδων
 • Κύπελλο Ελλάδος Ομάδων

Ειδικότερα στην περίπτωση των ομάδων, η επιβράβευση δίνεται σε 4 αθλητές/τριες ή δεν ξεπερνά το ποσό των 400 Ε/ομάδα.

 • Με το ποσό των 100 Ε επιβραβεύονται επίσης τα μέλη της/των ομάδας/ομάδων Open που συμμετέχουν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ομάδων και καταλαμβάνουν μέχρι και την τέταρτη θέση ή προκρίνονται στον υπερτελικό. Η επιβράβευση δίνεται σε 4 αθλητές/τριες ή ανέρχεται στο ποσό των 400 Ε, για την κάθε ομάδα. Με το ποσό των 100 Ε επιβραβεύονται οι αθλητές/τριες που καταλαμβάνουν μέχρι και την τέταρτη θέση στον αγώνα του κυπέλλου Ελλάδος, καθώς και οι αθλητές/τριες που καταλαμβάνουν μέχρι και την έκτη θέση στον πανελλήνιο αγώνα ζευγών masters.

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβράβευση είναι τα μέλη των ζευγών ή ομάδων να είναι αμιγώς αθλητές/τριες του ομίλου μας και να μην έχουν επιδοτηθεί.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΡΟΔΟΣ 6/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σ. ΜΑΚΕΣΤΑΣ Σ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ