Ο.Α.Μ.Ρ. (17140)

Ζεύγη ΤΑΥΤ. ΤΡΙΤΗΣ 1-9 D3

Ημερομηνία:17/10/2017
Τύπος:Ζεύγη – matchpoints, 5ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής:[03673] ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΗΣ
Θ Αθλητές Κατ Score Μ Χ Π
1 [09901] ΧΑΛΙΚΙΑΣ Γ [00001] Διαιτητής ΕΟΜ 5 – 0 58.93
1 [08354] ΜΑΚΕΣΤΑΣ Σ [08341] ΜΗΝΕΤΤΟΣ Α 8 – 6 58.93 16
3 [08737] ΜΑΤΘΑΙΟΥ Σ [06484] ΠΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ 7 – 7 56.55 9
4 [12246] ΚΑΣΣΑΝΗΣ Μ [12250] GUTAN A 4 – 1 52.38
5 [08347] ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ Δ [09265] ΤΣΕΤΣΕΡΗ Κ 6 – 9 51.79
6 [01752] ΦΩΚΙΑΛΗ Ε [12248] SOKOL M 7 – 2 50.60
7 [07562] ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ [09906] ΜΕΛΕΟΥΝΗ Μ 5 – 5 50.00
8 [01749] ΣΤΕΦΑΝΗΣ Π [02510] ΣΙΜΑΤΗ Μ 9 – 6 45.24
9 [02745] ΦΙΛΙΠΠΟΥ Κ [01747] ΠΕΤΡΙΔΗΣ Β 9 – 6 38.69
10 [08351] ΣΤΑΥΡΗ Μ [08738] ΜΠΟΝΙΑΤΗ Δ 5 – 5 36.90
Τα αποτελέσματα είναι προσωρινά και οι βαθμοί διάκρισης δεν είναι οριστικοποιημένοι.